The Hangover

Every 90s x 10 Rnds (15 min)

3 Hang Squat Cleans (Rx: 75% BW)

6 Ring Dips

9 Push Ups

Max Burpees på återstående tid upp till nästa 90 sek.

Score = Burpees

Kommentarer inaktiverade.