Fun Day They Say

”Thrust it
AMRAP 8 min + 5 Burpees EMOM
1 pers åt gången jobbar med thrusters – bägge gör burpees”
”Thrusters RX: 40/30
Minut 0 + varje minut: 5 Burpees för bägge”

VILA 2 MIN

Come together
AMRAP 8 Min
1 jobbar åt gången.
10 MU/CTB/Pull-ups/Ring-rows
15 Squat clean 60/40
20 Boxjumps

Vila 2 Min

”DT
Timecap: 15 min
5 rounds, Flygtornets Rx: 60/40”
en person kör 1 varv, sen byter man.
12 Deadlift
9 hang power clean
6 Push jerk

Kommentarer inaktiverade.