The Hangover

Every 90s x 10 Rnds (15 min)
3 Hang Squat Cleans (Rx: 75% BW)
6 Ring Dips
9  Push Ups
Max Burpees på återstående tid upp till nästa 90 sek.
Score = Burpees

Kommentarer inaktiverade.